"/>

KONSEPTUTVIKLING / SPACE MANAGEMENT

Å kunne tilby kunden et godt gjennomtenkt og forseggjort konsept kan være avgjørende for hele virksomheten.Det er ikke alltid produktet eller prisen som styrer et salg i butikk, vel så viktig er layout og funksjonalitet i eksponeringen.

Vi jobber med å bygge ulike konsepter i forskjellige butikker og kjeder. Layout og planogram er som regel et spesifisert opplegg fra en kjede eller leverandør. Fokuset er som regel på produktplassering og visuelle virkemidler, men mange ganger tenker man ikke at butikker ofte har forskjellig former for eksponering, og i tillegg avvikende dimensjoner. Det kan fort bli dyrt og tidskrevende om man ikke har de korrekte løsningene å jobbe med under en ombygning/oppbygning. Forskjellige dimensjoner på hyller og innredning, samt ukurante skilter er eksempler på dette. I verste fall kan det bety at varer ikke blir plassert ut.

 

Dette er problemstillinger vi er kjent med om som våre kunder unngår når vi bistår i oppbygginger.

 

Vi kan tilby:

·        Produksjon av skilt i forskjellige materialer og størrelser.

·        Opprette animerte filmer og bilder for mediespillere. Klikk her for eksempler.

·        Produktfotografering.

·        Planogram produksjon.