Kontroll & Kvalitet

Å kjøpe og måle verdien av en tjeneste kan være vanskelig. Vi prøver alltid å finne komplette løsninger slik at det blir enkelt for begge parter å finne den rette balansen i samarbeidet!

RS_Logo

En del av arbeidet mot det perfekte er kontinuerlig kontroll og oppfølging av våre tjenester. Vi benytter 24sevenoffice som en plattform for kontroll, rapportering og kommunikasjon.

Hele teamet benytter 24sevenoffice på hver enkelt oppgave, og det rapporteres i mobil sanntid umiddelbart etter arbeidet. Før og etter bildene er obligatoriske og teamet kan enkelt skrive en melding knyttet til oppgaven.

24sevenoffice dekker behovet for digital kvalitet, men vi har også som standard å føre opp arbeidstid og utført arbeid i butikken pr leverandør etter hver arbeidsdag. Dette er benyttet for å skape en naturlig dialog mellom oss og avdelingsansvarlig etter at arbeidet har blitt gjort, men også fordi det er en ”kvittering” for godt utført arbeid hvis noen skulle lure på utførelsen.

Alle opplysninger og bilder samles både digitale og fysisk på kontoret, dette lagres i 12 måneder fra arbeidet er utført. Alle bilder og rapporter blir vurdert og om nødvendig, blir komplettert av teamet med det som skulle mangle i butikk.